Kurzy potápění CMAS.

Potápění dětí
Potápěč Junior SPČR


Oprávnění držitele:

- potápění do malých hloubek v doprovodu potápěče s kvalifikací CMAS P**, který je zároveň rodičem, zákonným zástupcem či jimi pověřenou osobou.
- potápění do hloubky max. 20m v doprovodu potápěče CMAS P*** nebo instruktora.
- po absolvování 10 ponorů ve volné vodě a dovršení 14 let se přihlásit k doškolení a přezkoušení na kvalifikaci potápěč CMAS P*.

Vstupní požadavky:

- minimální věk 12 let
- uplavání 200 m na hladině libovolným stylem.

 

 
Potápěč CMAS P*

Oprávnění držitele:

- potápění do malých hloubek (max. 10m) v doprovodu potápěče CMAS P**, do větších hloubek (max. 30m) v doprovodu potápěče CMAS P*** nebo instruktora.
- účast ve vybraných specializačních kurzech.

Vstupní požadavky:

- minimální věk 14 let.
- uplavání 200 m na hladině libovolným stylem

 

 
Potápěč CMAS P**

Oprávnění držitele:

- potápění s držitelem nejméně stejné kvalifikace.
- doprovod potápěče CMAS P* při potápění do malých hloubek (max. 10m).
- doprovod potápěče Juniora při potápění do malých hloubek.( jako rodič, zákonný zástupce nebo jimi pověřená osoba )
- výkon funkce jistícího potápěče nebo návodčího.
- účast ve vybraných specializačních kurzech

Vstupní požadavky:

- minimální věk 15 let
- držitel CMAS P* nebo kvalifikace jiného systému uznávané SPČR.

Praxe:

- do udělení kvalifikace CMAS P** nejméně 20 ponorů, z toho nejméně 10 do středních hloubek ( 10 – 30 m).


 
Potápěč CMAS P***

Oprávnění držitele:

- doprovod držitelů všech výše uvedených kvalifikačních stupňů
- doprovod potápěče CMAS P* do hloubek přes 10m
- doprovod potápěče Juniora při potápění do hloubky max. 20 m ( jako rodič, zákonný zástupce nebo jimi pověřená osoba )
- po dovršení 18 let výkon funkce vedoucího potápěče
- účast ve vybraných specializačních kurzech

Vstupní požadavky:

- minimální věk 16 let
- držitel CMAS P** nebo kvalifikace jiného systému uznávané SPČR.

Praxe:

- do udělení kvalifikace CMAS P*** nejméně 50 ponorů, z toho nejméně 20 do hloubek přes 30m.

 

   
   
   

 Velkoobchodní i maloobchodní prodej - pište na náš mail .....ivana.stastna@potapeniproradost.cz

Prodáváme i servisujeme vše co se týká světel a automatik.

Oblíbené odkazy